Don't Miss

風花共舞~聖凡各珍重

By on 10/13/2017


文/蓮花敬安

  這是筆者在西雅圖朝聖之時,年輕的蓮明法師在網上傳來,師佛文集節錄的導讀分享,當看到文章摘要「但和其光。不同其業。同處不同住。」的字句時,忽然我的靈思有若泉湧,於是執筆寫下來的一首詩偈。今投稿至《真佛報》與大眾交流分享,雖然是盧師尊座下愚弟子的淺薄心得,但衷心期盼同修大德閱覽後,能增添正信正念的心力,在末世的妄語歪風底下,繼續堅持不動如山的正行,如是地修持真實不虛的真佛密法,直至成就永不捨離。嗡。古魯。蓮生悉地。吽。

《風花共舞》

因緣散聚非吾願,諸事無端話無常,
眾生苦求笑無語,紅塵拂袖莫乖張。
了知諸法本無相,浮生若夢費思量,
師說六道皆玄幻,森羅萬象作道場。
有情功德難思議,梅嶺夜半雨淒傷,
空言百世功過頌,萬劫輪迴路更長。
靜觀星月印寒潭,古寺一爐清心香,
悟得和光不同業,風花共舞各飛揚。
暫寄空華無所住,倒騎青牛踏風霜,
萬緣且化天花墜,剎那璀璨不沾裳。
無事念念忘善惡,無為施捨受忘想,
無心處處無交涉,清涼山上說清涼。
真佛密法妙宗義,了了分明現真相,
實修次第証無我,清秋池角返蓮鄉。

About tbnews7