Don't Miss

請佛住世的重要 文/釋蓮翰

By on 10/30/2012

文/釋蓮翰
 末法時期,眾生「貪瞋癡妒慢疑」六毒熾盛,迷失本心,娑婆世界,惡塵彌漫,佛陀正法式微,長夜漫漫,頓失光明;娑婆眾生,流轉黑海漩渦,求出無期。
 聖尊蓮生佛,生大悲憫心,降生娑婆,擊大法鼓,吹大法螺,高豎法幢,重振佛陀正法,放大光明,普被教化,廣施救度;俾無量眾生,沉溺得遇慈航,苦海獲登彼岸。
 我們有大幸,生逢蓮生佛降世,更有幸成為真佛弟子,得到 蓮生聖尊大慈悲救度,以祂大誓願力、大成就力、大功德力、大神通力,解除廣大眾生病苦、災苦,及一切種種身心痛苦;蓮生聖尊將佛陀正法重現娑婆,並賜予廣大眾生慧命,創立真佛正法,指引修行的方向與目標,賜予眾生歸宿摩訶雙蓮池佛國淨土,使無量眾生身心靈悉皆解脫。
 蓮生聖尊所到之處,颱風轉向,所有天災地難潛消;國土得到風調雨順,眾生賴以安居樂業。
 蓮生聖尊所施予廣大眾生的,恩深於海,德高須彌,眾所周知,有目共睹,是不可思議的、鐵一般的事實!
 我們感恩、感恩,再三感恩!無窮無盡的感恩!
 然而,五濁惡世,世人根器淺薄,知見不正,疑慮正道,邪說紛紜,不明理義;因此魔強法弱,正法難行。蓮生聖尊,行道多艱,遭受譭謗打擊,三十餘年,未有寧日。
 尤其近年,魔毒如黑海駭濤洶湧,甚囂塵上;蓮生聖尊萌生涅槃之心;如昔年魔王逼佛陀涅槃的故事重演。
 假若娑婆世界,無佛住世,人間失去光明,重回漫長黑暗,群魔亂舞,無數眾生的災苦、病苦、身心之痛苦,呼天不應,叩地無門,悲慘悽愴,誰來憐憫救度?眾生靈性沉淪,慧命泯失,誰賜予光明?六道輪迴,萬劫不休,誰賜予解脫?
 是故普賢菩薩十大願,「請佛住世轉法輪」為最大功德!
 懇請所有真佛同門,珍惜南摩華光自在佛住世的極大福分與殊勝因緣,珍惜佛陀重現我們世間,深刻認識到「請佛住世」的重要;以最真摯虔誠的心,大家行動起來,一心祈求聖尊蓮生佛,無量大慈悲,悲憫我等廣大眾生,不入涅槃,長住世間,大轉法輪,廣施救度。
 祈願根本傳承師佛蓮生聖尊,健康、強壯、長壽、快樂、自在!

About admin

Leave a Reply

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *