Don't Miss

溫哥華弟子慶祝師尊佛誕暨寫作五十周年

By on 06/09/2017

TBN1164-TAIWAN-P10

慶祝  師尊佛誕暨寫作五十周年

《水調歌頭‧賀師佛仙壽 》

慶典霓裳舞,飄逸彩虹間。
師佛浩瀚仙壽,度眾復經年。
自在娑婆任運,遊戲銀河勝境,天地往來閒。
妙筆清涼雨,潤物沁心田。
 
傳祖義,宣聖諦,照三千。
慈悲無限,喜怒哀樂業皆眠。
眼耳鼻舌身意,觸法聲香色味,大用俱齊全。
各自心燈現,無處不生蓮。

溫哥華段世忠、劉永斌、段晉、段平、段寧恭祝師尊生日快樂

About tbnews7