Don't Miss

台灣「雷藏寺」是何穴 ~此地藏玄機~

By on 06/16/2017

圖為台灣雷藏寺飛虎穴圖。 p1165-a1-01 臺灣雷藏寺,已動土興建中(在蓮生活佛寫作此書之時),興建的地,到底是何穴,種種說法不一。
 臺灣雷藏寺興建之址,是我親自勘察過的,也是我特別留下的一個玄機,這個玄機可讓天下地理師去參。
 此地在十年前,我堪輿過,特別去遊歷過,當時只是一座荒山。
 是「天龍搶珠」,是「飛鳥展翅」,是「辭樓下殿」,是「龜穴」、「虎穴」、「天馬穴」、「金線銅鐘穴」。
 有人問我︰「師尊,虎山當然是猛處跳牆才是﹖」
 我笑笑不答。
 又有人問我︰「看形勢像大鵬展翅,應該是飛馬穴才是!」我亦笑笑不答。
 有人告訴我,「戌辰之向」是「貴人不臨」啊!
 我哈哈大笑,貴人早已坐在穴中,不請自來也。
 我寫一偈,大家參參︰
 靜坐如虎頭。萬象一概收。
 展翅飛天地。法雨瀰四洲。
 此地太和氣。南北氣交流。
 周身大鞏固。萬代亦難休。
 現出一輪月。貴人已坐中。
 管他臨不臨。度生有尼牟。
 大哉雷藏寺。何必向遠謀。
 只為眾生設。西方之緣由。
 蓮生活佛早在十年前遊歷此地,早知未來雷藏寺必興建在此,但,當時不說,只因時機未至耳,此地是天造地設的,是自然而成的,其胎位之正是天成的,其雙砂環抱,形勢之美,在寶島之地,甚難覓也。
(未完待續)

About tbnews7