11.3 C
加拿大溫哥華
09/26/2020
溫哥華真佛報
真佛副刊

參夢


文/蓮花敬安

十二因緣一如夢,苦樂參半無常風,
緣鏡借鑑莫執迷,百載浮華虛幻局。

夫妻本是同舟濟,兒孫自有修來福,
莫著我相偏多求,眷戀凡塵難脫俗。

師言頭上勿安頭,圖勞畫蛇枉添足,
三千煩惱理不盡,大千主客君誰屬。

貪慳心聚歛無厭,嗔念如火毀善宿,
痴戀色迷墜孽網,修道當捨除三毒。

塵識煽情起覺受,四大假合莫把捉,
當思如來真實義,白蓮淤泥釐清濁。

寂寂寒江送客船,殘月斜照映枯竹,
山青依舊雲水繞,古剎蒼涼傍晚空。

了悟生死常自在,隨師步印不涉谷,
心不繫兮悉解脫,白雲遊兮不倚峰。

相關文章

《華光靈應》金母靈感預見 善信車出軌

TBN

賀真佛報~廿七周年紀念

tbnews7

我在師母身上找到了「認同感」與「歸屬感」(一)

tbnews7