13.2 C
加拿大溫哥華
09/20/2019
焦點 真佛公案參參參

「火」在哪裡?

《真佛公案參參參》

「火」在哪裡?

‧蓮生活佛盧勝彥‧

潭州,溈山,靈佑禪師。
有一回,當侍者。
百丈禪師問︰「誰在那裡?」
靈佑禪師答︰「是靈佑。」
百丈禪師說︰
「你撥一撥爐中有火沒有?」
靈佑撥了一撥答︰
「沒有火。」
百丈禪師立起身子,自己來撥,深深地撥了之後,是有少少火星深埋白灰之下,百丈禪師就說︰「你說,無火嗎?」
靈佑禪師因為這一撥火,於是有了悟入。
百丈禪師說︰
「此乃暫時之歧路耳。經曰︰欲識佛性義,當觀時節因緣。時節既至,如迷忽悟,如忘忽憶,方省己物不從他得。故祖師雲︰悟了同未悟,無心亦無法。只是無虛妄凡聖等心,本來心法元自備足。你今既爾,善自護持。」
次日。
靈佑同百丈禪師入山作事。百丈禪師說︰「可以取得火來嗎?」
靈佑禪師︰
「可以取得。」
百丈禪師問︰
「火在哪裡?」
靈佑禪師乃拈了一枝柴,吹了二吹,交給百丈禪師,
百丈禪師說︰
「如蟲御木。」
諸聖弟子讀了前一則,有沒有頓發「佛慧」,「火」則「佛」也。
會不會?
  
我曾經有一回,在餐桌上,我用「鑽木取火」作比喻︰
用一樹幹為粗木。
用一堅尖之木為鑽木。
用手旋轉,堅尖之木,旋啊旋啊,用力啊用力。
於是時候火候一到,「拍」的一聲!
「火」出來了!
我請問座上的上師們︰
粗木沒有火!
堅尖之木沒有火!
手沒有火!
旋轉之力沒有火!
請問,諸位大上師,「火」從哪裡來?
眾上師一時愣住。
  
諸位聖弟子,「火」在哪裡?你可以知道嗎?明白嗎?「火」究竟是從哪裡出來的?千萬不要答「虛空」哦!

相關文章

真佛報數位版1283期2019年9月19日

tbnews7

我欲「赤裸裸」面眾

tbnews7

華光雷藏寺慈悲放生法會 上師闡示放生真諦 法味重重

tbnews7